Sadolin Powder filler

Hurtighærdende gipsspartel
Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Dækkeevne ..
 • Tørretid overfladetør Inde Hærdetid v. 23°C/50% RF.: 50 min.
  Overmalbar v. 23°C/50% RF.: 3 timer - Afhænger af lagtykkelsen
 • Lag 1
Produkt egenskaber
 • Giver det bedste slutresultat

Produkt beskrivelse

Powder Filler er en hurtighærdende gipsspartel. Anvendes til spartling og reparation af beton, letbeton, gipsplader, mv. Er let at blande, påføre samt slibe. Giver flot Finish og krymper ikke. Kun til indendørs brug.

Anvendelse

Underlaget skal være fast, tørt og rent. Powder Filler blandes 2:1 med koldt vand. 5 kg Powder Filler blandes med 2 liter koldt vand. Blandingen omrøres til konsistenen er ensartet og klumpfri. Lad herefter massen hvile i 3 min. Rør massen igen i 30 sekunder inden påføring. Powder Filler har en forarbejdningstid på 35 min. Vi anbefaler at efterspartle ujævnheder i overfladen, inden produktet er hærdet (50 min). Tyndere lag kan slibes, brug øjenværn. Tørretid 3 timer afhængig af lagtykkelsen. Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under +5 ºC.

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra anvendt værktøj inden rengøring. Tom emballage og rester af produktet afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af materiale ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode (1993)- Se sikkerhedsdatablad.

Tips og råd

 • 1. Rengøring af værktøj
  Straks efter brug i lunkent vand. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring.
 • 2. Opbevaring
  Tåler ikke frost.
Farver indlæses...