fbpx

Maling i den bedste kvalitet

Sadolin Pinterest Sadolin Facebook Sadolin Instagram Sadolin Houzz

Akrylspartelmasse

  • Tørretid (timer): 4
  • Værktøj: Spartel
  • Rengør værktøj med: Vand

Produktbeskrivelse

Sadolin Akrylspartelmasse er en spartelmasse af høj kvalitet, som giver en flot og glat overflade til dit træværk. Anvendes til bredspartling af træværk og trævægge indendørs. Kan uden grunding spartles på gammel, velafrenset og matslebet maling.

Behandling

Produktet er brugsklart fra tube eller spand.

Generelle krav til overfladen inden behandling.
Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

Nyt træ
Grundmales med Sadolin Grunder Træ før spartling med Sadolin Akrylspartelmasse.

Tidligere malede flader
Løstsiddende malinglag afrenses. Tilsmudsede flader rengøres med Sadolin Grundrens. Malede, blanke eller hårde overflader matslibes for at opnå tilfredstillende vedhæftning. Pletvise områder med rent træ eller stærkt sugende overflader grundes med Sadolin Grunder Træ inden spartling med Sadolin Akrylspartelmasse.

Undlad at spartle hvis overfladetemperaturen er under +5 ºC.

Sikkerhed

Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller og støvfiltermaske ved slibning af spartlede overflader. For mere information, se Sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk

Product Downloads

Download vores datablad: