fbpx

Maling i den bedste kvalitet

Sadolin Pinterest Sadolin Facebook Sadolin Instagram Sadolin Houzz

Gipsspartel

  • Tørretid (timer): 45 min
  • Værktøj: Spartel
  • Rengør værktøj med: Vand

Produktbeskrivelse

Sadolin Gipsspartel er en hurtigthærdende spartelmasse af høj kvalitet. Anvendes til spartling, udjævning og pudsning af beton, letbeton, huller i gipsplader, spartling af samlinger, mv. Kun til indendørs brug.

Overfladen skal være ren, tør og smittefri. 5 kg pulver blandes med 2 liter koldt rent vand. Spartelmassen blandes til en homogen pastalignende masse. Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller ved slibning.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

Blandingsforhold

Bland 2 dele Sadolin Gips Spartel med 1 del rent og koldt vand. Begynd omrøringen medens pulveret forsigtigt hældes i vandet. For hurtig tilsætning kan give klumper i gipsen
Gipspartelmassen omrøres herefter til konsistensen er blevet ensartet, pastalignende og klumpfri.

Bland ikke mere gipsspartel, end der kan forbruges indenfor 25 - 30 minutter. Høje temperatur forkorter anvendelsestiden. Lave temperaturer forlænger anvendelsestiden.

Påføring

Sugende underlag forvandes med vand inden spartling.
Påfør gipsspartelmassen med stålspartel, japanspartel eller bredspartel. Dybe huller eller revner skal eventuelt spartles flere gange. Efterglit til overfladen bliver jævn og glat.Efter fuldstændig afhærdning, kan overfladen slibes. Slibestøv fjernes omhyggeligt.Spartlede flader grundes med Sadolin Puds og betongrunder, inden videre behandling.

Sikkerhed

Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller og støvfiltermaske ved slibning af spartlede overflader. For mere information, se Sikkerhedsdatablad herunder.

Product Downloads

Download vores datablad: