fbpx

Maling i den bedste kvalitet

Sadolin Pinterest Sadolin Facebook Sadolin Instagram Sadolin Houzz

Loftmaling spærrende alkyd

  • Glans: Helmat
  • Rækkeevne: 6-8 m²/liter
  • Antal påføringer: 2
  • Tørretid (timer): 2
  • Overmalbar efter (timer): 16
  • Værktøj: Pensel, Rulle
  • Rengør værktøj med: Penselrens

Produktbeskrivelse

Sadolin Spærrende Alkyd Loftmaling er en helmat alkydbaseret loftmaling til maling af lofter indendørs på puds, beton, letbeton, gips- og lignende byggeplader, glasvæv, mv.

Sadolin Spærrende Alkyd Loftmaling er specielt velegnet til maling af lofter, der er kraftigt misfarvede af nikotin, vandskjolder, brandskader, m.m.

Er også velegnet til maling af spånplader og lignende træbyggeplader, hvor der kan være risiko for misfarvende gennemslag. Sadolin Spærrende Alkyd Loftmaling giver en flot helmat overflade, der tåler aftørring.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.Generelle krav til overfladen inden malebehandling:
Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling.Ubehandlede overflader:
Puds, beton, gipsplader- og lignende byggeplader spartles ved behov og grundes med Sadolin Grunder - Puds og beton. Der færdigmales normalt 2 gange med Sadolin Spærrende Alkyd Loftmaling.

Tidligere malede overflader:
Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens. Løse og dårligt hæftende malinglag afrenses. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Dårligt afbundne underlag som limfarve eller kalkbund afrenses og vaskes til overfladen er ren, fast og smittefri. Overflader der er stærkt sugende grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden videre behandling. Der færdigmales normalt 1-2 gange med Sadolin Spærrende Alkyd Loftmaling.

Undlad at male ved temperaturer under +5 ºC.

Sikkerhed og miljø

Brug egnede værnemidler til beskyttelse af øjne og hud under anvendelsen.Tom emballage, flydende malingrester og rengøringsvæsker må ikke hæl- des i afløbet eller kloakken, men skal afleveres til den lokale miljøstation for destruktion.

For mere information se Sikkerhedsdatablad for produktet herunder.

Product Downloads

Download vores datablad: