fbpx

Maling i den bedste kvalitet

Sadolin Pinterest Sadolin Facebook Sadolin Instagram Sadolin Houzz

Træ og metal V SUPER 40

  • Glans: Halvblank
  • Antal påføringer: 2
  • Tørretid (timer): 2
  • Overmalbar efter (timer): 6
  • Værktøj: Pensel, Rulle, Sprøjte
  • Rengør værktøj med: Vand

Produktbeskrivelse

Sadolin Træ og Metal V Super er en halvblank, polyuretanforstærket acrylplastemalje af høj kvalitet med ekstrem god sammenflydning, høj overfladestyrke og ridsefasthed. Anvendes til maling af indendørs træværk som døre, karme, paneler m.m., samt på rustbeskyttet jern og metal. Produktets høje overfladestyrke gør den særlig velegnet til maling af fx køkkenlåger og indvendig i køkkenskabe.

Nymaling: Ubehandlet træ indendørs grundmales med Sadolin Grunder Træ. Rent jern grundmales med Sadolin Rustgrunder. Færdigmaling 1-2 gange med Træ og Metal V Super. Tidligere malede flader rengøres med grundrens og matslibes. Der grundmales ved behov med Sadolin Grunder Træ. Færdigmaling 1-2 gange med Sadolin Træ og Metal V Super. Sadolin Træ og Metal V Super opnår korrekt glans efter ca. 2-3 uger.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.
Generelle krav til overfladen inden malebehandling:Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt bæredygtig for en malebehandling.Træ, ubehandlet:Træet skal være tørt. Støv og snavs fjernes. Knaster og harpiksholdige områder affedtes med cellulosefortynder og pletlakeres med Sadolin Knastlak for at hindre gennemslag. Huller, revner og ujævnheder spartles med Sadolin Akrylspartelmasse og slibes herefter jævnt. Sadolin Grunder Træ påføres herefter 1-2 gange til der er opnået fuld dækning. For bedste resultat mellemslibes mellem lagene med fint slibepapir korn 180 - 240. Der færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal V Super Halvblank.

Træ, tidligere behandlet:

Løs og dårligt hæftende maling/lak afrenses. Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens. Evt. blanke overflader matslibes med fint slibepapir. Huller, revner og ujævnheder spartles med Sadolin Akrylspartelmasse og slibes herefter jævnt. Sadolin Grunder Træ påføres herefter 1-2 gange. Der mellemslibes mellem lagene med fint slibepapir korn 180 - 240. Der færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal V Super Halvblank.

Jern og metal

Jern og metal afrenses for rust, glødeskal, fedt, olie, snavs og lignende forureninger. Forzinket stål vaskes og bearbejdes med en 2% salpetersyreopløsning. Overfladen efterskylles herefter grundigt med rent vand. Fremstår overfladen blank, skal den matslibes. Rent jern affedtes med cellulosefortynder eller rensebenzin. Jern og forzinket stål grundmales med minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der færdigmales normalt 2 gange med Sadolin Træ og Metal V Super Halvblank.

Tidligere malede flader skal afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader rengøres med Sadolin Grundrens. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Eventuelt bart jern pletgrundes minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der færdigmales 1-2 gange med Sadolin Træ og Metal V Super Halvblank.

Undlad at male ved temperaturer under +5 ºC.

Øvrige informationer

Sadolin Træ og Metal V Super Halvblank opnår først sin korrekte overfladeglans efter ca. 2-3 uger hærdning.

Product Downloads

Download vores datablad: