fbpx

Maling i den bedste kvalitet

Sadolin Pinterest Sadolin Facebook Sadolin Instagram Sadolin Houzz

Træ og metal Halvblank

  • Glans: Halvblank
  • Antal påføringer: 2
  • Tørretid (timer): 2
  • Overmalbar efter (timer): 12
  • Værktøj: Pensel, Rulle, Sprøjte
  • Rengør værktøj med: Vand
Svanen

Produktbeskrivelse

Sadolin Træ og Metal er en halvblank træmaling af høj kvalitet, som giver dit træværk en overflade med flot glans. Anvendes til maling indendørs på køkkenlåger, døre, karme, sokler samt metal og stål, som er forbehandlet med rustbeskyttelse. Produktets lave klæbningstendens gør den velegnet til maling indvendig i f.eks. køkkenskabe.

Nymaling: ubehandlet indendørs træværk grundes med Sadolin Grunder Træ. Færdigmal med Sadolin Træ og metal. Ommaling: Tidligere malet træværk vaskes og matslibes. Grundmal efter behov. Færdigmal med Sadolin Træ og metal.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.
Generelle krav til overfladen inden malebehandling:Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bære- dygtig for en malebehandling.Træ, ubehandlet:Træet skal være tørt. Støv og snavs fjernes. Knaster og harpiksholdige områder affedtes med cellulosefortynder og pletlakeres med Sadolin Knastlak for at hindre gennemslag. Huller, revner og ujævnheder spartles med Sadolin Akrylspartelmasse. Sadolin Grunder Træ påføres herefter 1-2 gange til der er opnået fuld dækning. For bedste resultat mellemslibes mellem lagene med slibepapir korn 120-150 Herefter færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal Halvblank.

Træ, tidligere behandlet:

Løs og dårligt hæftende maling/lak afrenses. Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens og overfladen matslibes, slibestøv fjernes. Evt. huller, revner og ujævnheder spartles med Sadolin Akrylspartelmasse. Sadolin Grunder Træ påføres herefter 1-2 gange. Der mellemslibes mellem lagene med slibepapir korn 120 -150. Herefter færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal Halvblank.

Jern og metal:

Jern og metal afrenses for rust, glødeskal, fedt, olie, snavs og lignende forureninger. Forzinket stål vaskes og bearbejdes med en 2% salpetersyreopløsning. Overfladen efterskylles herefter grundigt med rent vand. Fremstår overfladen blank, skal den matslibes. Rent jern affedtes med cellulosefortynder eller rensebenzin. Jern og forzinket stål grundmales med minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og metal Halvblank.

Tidligere malede flader skal afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader rengøres med Sadolin Grundrens. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Eventuelt bart jern pletgrundes minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der færdigmales 1-2 gange med Sadolin Træ og Metal Halvblank.

Undlad at male ved temperaturer under +5 ºC.

Produktdatablad

Download vores datablad: