fbpx

Maling i den bedste kvalitet

Sadolin Pinterest Sadolin Facebook Sadolin Instagram Sadolin Houzz

Vådrumsgrunder

  • Antal påføringer: 1
  • Tørretid (timer): 2
  • Overmalbar efter (timer): 7
  • Værktøj: Pensel, Rulle, Sprøjte
  • Rengør værktøj med: Vand

Produktbeskrivelse

Sadolin Vådrumsgrunder er en kombineret lim og grundmaling af høj kvalitet beregnet til vådrum.

Overfladen skal være ren, tør og smittefri. Anvend Vådrumsgrunder til limning og grunding af væv i én arbejdsgang under opsætning. Færdigmal (anvend ny malerulle) med 2 gange Sadolin Vådrumsmaling.

Behandling

Produktet skal omrøres grundigt før og under brug.
Underlaget skal være rent, tørt og smittefrit, samt være fast og bæredygtigt for malebehandlingen.Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader forlimes med Sadolin Vådrumsgrunder og vand, blandet i forholdet 1:1. Stærkt sugende og porøse underlag grundes først med Sadolin Grunder - Puds og Beton, inden forlimning. Behandlede flader skal herefter gennemtørre inden videre behandling.Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Sadolin Grundrens. Blanke og hårde flader matslibes for vedhæftning. Dårligt bundne underlag som limfarve eller kalkbund nedvaskes til ren, fast og smittefri bund. Kraftigt sugende og porøse underlag grundes først med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden forlimning og opsætning af glasvæv. Lettere sugende overflader forlimes først med Sadolin Vådrumsgrunder fortyndet med vand i forholdet 1:1. Behandlede flader skal herefter tørre inden videre behandling.Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med cementspartelmasse eller Sadolin Vådrumsspartel. Større huller og revner udfyldes med cementspartelmasse.

Opsætning af glasvæv:

Sadolin Vådrumsgrunder påføres det forlimede underlag i et jævnt og fyldigt lag. Sadolin glasvæv opsættes herefter i den våde lim vådt-i-vådt, dvs. at glasvævet overrulles med Sadolin Vådrumsgrunder umiddelbart efter opsætningen. Behandlede flader skal herefter tørre inden videre behandling.

Færdigmaling:

Normalt 2 gange med Sadolin Vådrumsmaling (anvend ny malerulle til færdigmaling).

Øvrige informationer

Færdigmalede overflader skal tørre min. 5 døgn inden overfladen udsættes for vandpåvirkning. Anvend ikke produktet ved temperaturer under +5 ºC.

Product Downloads

Download vores datablad: