fbpx

Maling i den bedste kvalitet

Sadolin Pinterest Sadolin Facebook Sadolin Instagram Sadolin Houzz

Jern- og metalmaling

  • Glans: Blank
  • Antal påføringer: 2
  • Tørretid (timer): 2
  • Overmalbar efter (timer): 12
  • Værktøj: Pensel, Rulle, Sprøjte
  • Rengør værktøj med: Penselrens

Produktbeskrivelse

Sadolin Jern- og metalmaling er en rustbeskyttende dækmaling til maling af jern, stål og blik udendørs.

Skrab eller børst al rust bort inden maling. Afvask hele overfladen og matslib blanke flader. Ved behov grundes med Sadolin Rustgrunder. Færdigmal 2 gange med Sadolin Jern- og metalmaling.

Behandling

Malingen omrøres grundigt inden brug. Overfladen skal være ren, tør inden malebehandling.
Jern og metal afrenses for rust, glødeskal, fedt, olie, snavs og lignende forureninger. Forzinket stål vaskes/bearbejdes med en 2% salpetersyreopløsning og eftervaskes med rent vand. Rent jern affedtes med cellulosefortynder eller rensebenzin.
Jern og forzinket stål grundmales med minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der færdigmales 2 gange med Sadolin Jern og Metalmaling.Tidligere malede flader skal afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader rengøres med Sadolin Grundrens. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Eventuelt bart jern pletgrundes minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der færdigmales 1-2 gange med Sadolin Jern og Metalmaling.

Øvrige informationer

Ved maling indendørs skal der sørges for nødvendig udluftning og ventilation. Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring. Mal ikke under +10°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørretidsperiode.

Sikkerhed

Brug egnede værnemidler til beskyttelse af øjne og hud under anvendelsen.Tom emballage, flydende malingrester og rengøringsvæsker må ikke hældes i afløbet eller kloakken, men skal afleveres til den lokale miljøstation for destruktion.

For mere information se Sikkerhedsdatablad for produktet herunder.

Produktdatablad

Download vores datablad: