fbpx

Maling i den bedste kvalitet

Sadolin Pinterest Sadolin Facebook Sadolin Instagram Sadolin Houzz

Facademaling Plus

  • Glans: Mat
  • Rækkeevne: 6-8 m²/liter
  • Antal påføringer: 2
  • Tørretid (timer): 1
  • Overmalbar efter (timer): 12
  • Værktøj: Pensel, Rulle, Sprøjte
  • Rengør værktøj med: Vand

Produktbeskrivelse

Sadolin Facademaling Plus er en traditionel mat, vejrbestandig og vandafvisende facademaling til alle typer af mineralske overflader, som puds, beton, cementfiberplader, etc., samt til overflader, som tidligere er malet med mineralske malinger (f.eks. silikat, cementpulvermaling).

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for en malebehandling. Ubehandlet puds, beton, porebeton skal være fast, sammenhængende og gennemtørt (ensartet hvidtørt).
Ubehandlet, ikke smittende puds, beton, porebeton, cementfiberplader og teglsten grundes med Sadolin Grunder - Puds Og Beton. Slutbehandling: Normalt 2 gange med Sadolin Facademaling Plus. Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader rengøres med Sadolin Grundrens. Begroninger fjernes med Sadolin Husrens eller BioClean og eftervaskes grundigt med Sadolin Grundrens. Blanke flader matslibes til ensartet ruhed. Blanke flader matslibes.Kalk nedvaskes til smittefri bund. Sugende, ikke alkaliske, underlag med uvæsentlig afsmitning grundes med Sadolin Grunder - Smittende Flader. Mindre huller og revner spartles med en cementspartelmasse. Reparationer pletgrundes med Sadolin Grunder - Puds Og Beton Herefter pletmales med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand. Slutbehandling: Normalt 2 gange med Sadolin Facademaling Plus.

Øvrige informationer

Teglstensfacader der skal malebehandles, skal være min. 2 år gamle og opmuret med fyldt fuge eller sækkeskuret flade.Udendørs malearbejde:
Mal ikke i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 4 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.
Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.

Produktdatablad

Download vores datablad: