fbpx

Maling i den bedste kvalitet

Sadolin Pinterest Sadolin Facebook Sadolin Instagram Sadolin Houzz

Facademaling Ekstra

  • Glans: Helmat
  • Rækkeevne: 4-6 m²/liter
  • Antal påføringer: 2
  • Tørretid (timer): 6
  • Overmalbar efter (timer): 12
  • Værktøj: Pensel, Rulle, Sprøjte
  • Rengør værktøj med: Vand

Produktbeskrivelse

Sadolin Facademaling Extra er en helmat, diffusionsåben og vejrbestandig facademaling til facader af puds, beton, letbeton. Sadolin Facademaling Extra har særdeles gode vand- og smudsafvisende egenskaber, samt en høj kulør- og glans bestandighed. Takket være nanoteknologien bliver facaden selvrengørende, hvilket indebærer at smuds og begroninger vaskes bort af regnen.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fri for begroninger, samt fast og bæredygtigt for malebehandling.Ubehandlet puds, beton skal være fast, sammenhængende og gennemtørt (ensartet hvidtørt). Pudsoverflader skal være afhærdet min. 1 år inden malebehandling. Ubehandlet puds, beton, letbeton grundes med Sadolin Grunder - Puds & Beton. Der færdigmales 2 gange med Sadolin Facademaling Extra.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Sadolin Grundrens. Begroninger behandles med Sadolin Husrens og afrenses. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne og smittende underlag nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Sadolin Grunder - Puds & Beton. Der færdigmales 1-2 gange med Sadolin Facademaling Extra.

Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke malingen i direkte solskin eller på overflader opvarmet af solen, eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 4 timer efter påføring. Påfør ikke produktet ved temperaturer i luft eller underlag på under +5°C. eller over max. +25°C. Den relative luftfugtighed skal være mellem 40-80% RF. (65% RF. optimalt) under påføring og i produktets tørretidsperiode.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.For mere information se sikkerhedsdatablad på herunder.

Product Downloads

Download vores datablad: