Akrylspartelmasse

Akrylspartelmasse
Størrelse
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Dækkeevne 1-2 m2/liter
 • Lag 1
Produkt egenskaber
 • Giver det bedste slutresultat

Produkt beskrivelse

Sadolin Akrylspartelmasse er en spartelmasse af høj kvalitet, som giver en flot og glat overflade til dit træværk. Anvendes til bredspartling af træværk og trævægge indendørs. Kan uden grunding spartles på gammel, vel afrenset og matslebet maling.

Anvendelse

Produktet er brugsklart fra tube eller spand. Generelle krav til overfladen inden behandling:
Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.
Nyt træ:
Grundmales med Sadolin Grunder Træ før spartling med Sadolin Akrylspartelmasse.
Tidligere malede flader:
Løstsiddende malinglag afrenses. Tilsmudsede flader rengøres med Sadolin Grundrens. Malede, blanke eller hårde overflader matslibes forat opnå tilfredstillende vedhæftning. Pletvise områder med rent træ eller stærkt sugende overflader grundes med Sadolin Grunder Træ inden spartling med Sadolin Akrylspartelmasse.
Undlad at spartle hvis overfladetemperaturen er under +5 ºC. Påføring: Stålspartel

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-1

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Overfladen skal være ren, tør og smittefri. Nyt træ grundes med fortyndet maling før spartling. Undlad at spartle hvis overfladetemperaturen er under +5 ºC. Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller ved slibning.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring, rengøres med vand
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Farver indlæses...