Sadolin Blocking Primer

Spærregrund V
Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Tørretid overfladetør Tørretid: 1 time
  Genmalingstør: 16 timer
 • Lag 1
Produkt egenskaber
 • Er både Grund + Færdigmaling

Produkt beskrivelse

Sadolin Blocking Primer er en halvmat vandig spærrende-, grund- og færdigmaling i et og samme produkt.

Anvendelse

Påføres i 1-2 lag afhængig af risikoen for gennemslag. Der bør altid påføres 2 gange Sadolin Spærregrund V på knaster og ubehandlet træ eller hvis overfladen er stærkt misfarvet. Hvis underlaget er stærkt misfarvet, kan det første lag grunder misfarves. Dette fikseres, når grundmalingen er gennemtør, så risikoen for yderligere gennemslag er minimal. Sadolin Spærregrund V skal tørre i mindst 8 timer efter hver påføring. Underlaget skal være rent og tørt. Tilsmudsede overflader, ældre ubehandlet træ, samt tidligere lakerede eller malebehandlede overflader rengøres med Sadolin Grundrens. Der efterskylles med rent vand. Underlaget skal herefter gennemtørre inden behandling. Blanke overflader matslibes inden behandling.
OBS! Træ er et naturligt materiale, der varierer i kvalitet. Gennemslag fra knaster og harpiks kan nogle gange opstå efter en periode på trods af behandlingen.
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-1

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Underlaget skal være rent og tørt. Tilsmudsede overflader, ældre ubehandlet træ, samt tidligere lakerede eller malebehandlede overflader rengøres med Sadolin Grundrens.Der efterskylles med rent vand. Underlaget
  skal herefter gennemtørre inden behandling. Blanke overflader matslibes
  inden behandling.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Farver indlæses...