Sadolin Colour Test

Colour Test
Størrelse
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Glans Mat
 • Dækkeevne 6-8 m²/liter
 • Lag 2
Produkt egenskaber
 • Giver det bedste slutresultat

Produkt beskrivelse

Colour Test er en maling, som hjælper dig i valget af kulør ved ommaling eller nymaling. Malingen kan anvendes/brukes på vægge, lofter og lignende, men skal kun ses/brukes som en farveprøve og kan ikke anvendes som slutbehandling. Malingen kan anvendes/brukes indendørs. Hvis der skal males på indvendigt træværk eller udvendige flader, bør denne farve/prøven males op på f.eks. en papskive/papplate. Anvend/Bruk pensel eller malerulle ved påføring.

Anvendelse

Produktet omrøres grundigt før og under brug.
Generelle krav til overfladen inden malebehandling: Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling.
Ubehandlede overflader: Overfladen skal være ren, tør og smittefri. Sugende flader kan evt. grundes med Sadolin puds- og betongrunder eller Sadolin grundmaling væg-og loft. Sadolin Colourtest påføres 2 gange.
Undlad at male ved lave temperaturer under +5 ºC. Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-1 Dette produkt er miljømærket med Svanen og EU-blomst. Mimimer forbruget af maling, ved på forhånd at anslå, hvor meget du skal bruge. - Genanvand ubrugt maling. Genbrug af maling kan effektivt mindske produktets miljøpåvirkning i dets levetid. Mere information- www.nordic-ecolabel.org

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Overfladen skal være ren, tør og støvfri. Grundmal evt. sugende flader ved behov. Påfør mal 2 gange med Sadolin Colour Test.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Farver indlæses...