Sadolin Facade

Stærk Murmaling
C3.07.80
Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Glans Helmat
 • Dækkeevne Nymaling 4-6 m²/liter Ommaling 6-8 m²/liter. Afhænger af underlagets struktur, sugeevne og påføringsmetode
 • Tørretid overfladetør Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
  Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer
 • Lag 2
Produkt egenskaber
 • Svanen

Produkt beskrivelse

Stærk Murmaling er en helmat facademaling af høj kvalitet, til udendørs maling af puds, beton, letbeton og cementfiberplader. Giver en robust og vejrmodstandsdygtig overflade, som lukker for slagregn og tillader vanddamp at slippe ud indefra. Malingen indeholder begroningshæmmende midler.

Anvendelse

Underlaget skal være fast og rent, fri for støv, smuds, fedtstoffer, olie og lignende urenheder, samt være gennemtørt (med ensartet hvidtør overflade). Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens og efterskylles med vand. Begroninger som alger, mos og skimmel behandles med Sadolin Husrens og afrenses fra overfladen. Al løstsiddende materiale afrenses til underlaget er fast og rent. Ujævnheder, huller og revner spartles med egnet cementspartelmasse eller mørtel.
Grunding
Nyt eller ubehandlet puds, beton og murreparationer grundes først med Sadolin Grunder Puds og Beton. Eventuelle murreparationer pletmales herefter med Sadolin Facade, fortyndet 10 % med vand, inden færdigmaling.
Færdigmaling
Nyt eller ubehandlet puds, beton: SADOLIN FACADE - Stærk Murmaling påføres normalt 2 gange.
Ommaling/Tidligere malet: SADOLIN FACADE - Stærk Murmaling påføres normalt 1-2 gange.
Undlad at male ved temperaturer under +5 ºC. Påføring: Pensel, rulle

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-1 Miljømærkning- Svanen, Licens Nr. 396-003. For mere information se www.nordicecolabel.org

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Overfladen skal være fast og fri for smuds, fedtstoffer og lignende urenheder. Ved behov grundes med Sadolin Grunder Puds og Beton. Færdigmal 2 gange med Sadolin Stærk Murmaling. Omrør malingen omhyggeligt.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Farver indlæses...