Sadolin Gipsspartel

Gipsspartel
Størrelse
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
  • Lag 1
Produkt egenskaber
  • Giver det bedste slutresultat

Produkt beskrivelse

Sadolin Gipsspartel er en hurtigthærdende spartelmasse af høj kvalitet. Anvendes til spartling, udjævning og pudsning af beton, letbeton, huller i gipsplader, spartling af samlinger, mv. Kun til indendørs brug.

Anvendelse

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling
Sugende underlag forvandes med vand inden spartling. Påfør gipsspartelmassen med stålspartel, japanspartel eller bredspartel. Dybe huller eller revner skal eventuelt spartles ad flere gange. Efterglit til overfladen bliver jævn og glat. Efter fuldstændig afhærdning, kan overfladen slibes. Slibestøv fjernes omhyggeligt inden videre behandling. Spartlede flader grundes med Sadolin Puds og betongrunder, inden videre behandling.
Anvend ikke produktet under +5 ºC. Påføring: Håndspartling

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-1

Tips og råd

  • 1. Metode til påføring
    Overfladen skal være ren, tør og smittefri. 5 kg pulver blandes med 2 liter koldt rent vand. Spartelmassen blandes til en homogen pastalignende masse. Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller ved slibning.
  • 2. Rengøring af værktøj
    Rengør værktøj med: Vand
Farver indlæses...