Sadolin Loftmaling Spærrende

Loftmaling Spærrende
Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Glans Helmat
 • Tørretid overfladetør Tørretid: 2 timer
  Genmalingstør: 16 timer
 • Lag 1
Produkt egenskaber
 • Giver det bedste slutresultat

Produkt beskrivelse

Sadolin Loftmaling Spærrende er en loftsmaling af høj kvalitet, som isolerer de fleste misfarvninger af loft og vægflader som følge af f.eks. fugt, nikotin og brandskader. Sadolin Loftmaling Spærrende reducerer risikoen for gennemtrængning af harpiks ved maling af panellofter. Knaster skal grundes med Sadolin Knastlak, før du grunder og maler dit panelloft.

Anvendelse

oggrundes med Sadolin Grunder - Puds og beton. Der færdigmales normalt 2 gange med Sadolin Loftmaling Spærrende.
Ubehandlet træ, træpaneler: Sadolin Loftmaling Spærrende reducerer risikoen for gennemtrængning af harpiks ved maling af træpanellofter. Knaster pletlakeres først med Sadolin Knastlak, før der grundmales og færdigmales 1-2 gange med Sadolin Lofmaling Spærrende
Tidligere malede overflader:
Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens. Løse og dårligt hæftende malinglag afrenses. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredstillende vedhæftning. Dårligt afbundne underlag som limfarve eller kalkbund afrenses og vaskes til overfladen er ren, fast og smittefri. Overflader der er stærkt sugende grundes med Sadolin Grunder – Puds og Beton inden videre behandling. Der færdigmales normalt 1-2 gange med Sadolin Lofmaling Spærrende
Undlad at male ved temperaturer under +5 ºC. Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-1

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Urene overflader vaskes med egnet rengøringsmiddel. Loftmaling Spærrende påføres 2 gange med mindst 16 timer mellem hver påføring.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Farver indlæses...