Sadolin Perfect Wall

Perfect Wall
F8.05.55
Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Glans Mat
 • Dækkeevne 8-10 m²/liter
 • Tørretid overfladetør Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
  Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 6 timer
 • Lag 2
Produkt- og sundhedsmærkninger
Produkt egenskaber
 • Svanen
 • Giver det bedste slutresultat

Produkt beskrivelse

Sadolin Perfect Wall er en elegant mat vægmaling som giver en slidstærk og vaskbar overflade. Perfect Wall er vægmaling af højeste kvalitet. Perfekt til stue, entre, køkken, opholdsrum, børneværelse mm. Anvendes indendørs på puds, beton, letbeton, gipsplader, filt og glasvæv m.m.

Anvendelse

Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling. Ubehandlede overflader:
Puds, beton, gipsplader- og lignende byggeplader spartles ved behov og grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton eller med Sadolin Grundmaling til Væg og Loft. Der færdigmales normalt 2 gange med Perfect Wall.
Tidligere malede overflader:
Tilsmudsede overflader rengøres inden maling med Sadolin Grundrens. Løst og dårligt hæftende materiale afrenses fra overfladen. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredstillende vedhæftning. Overflader der er sugende grundmales med Sadolin Grundmaling til Væg og Loft inden videre behandling. Der færdigmales normalt 1-2 gange med Perfect Wall.
Undlad at male ved lave temperaturer under +5 ºC. Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-1 Miljømærkning- Svanen, Licens Nr. 396-003. For mere information se www.nordicecolabel.org

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Farver indlæses...