Sadolin Radiatormaling

Radiatormaling
Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Glans Halvblank
 • Tørretid overfladetør Tørretid: 2 timer
  Genmalingstør: 12 timer
 • Lag 2
Produkt egenskaber
 • Giver det bedste slutresultat

Produkt beskrivelse

Sadolin Radiatormaling er en halvblank, vandfortyndbar acrylplastemalje til maling af fabriksmalede radiatorer, varmeelementer og rør, indendørs. Sadolin Radiatormaling er varmebestandig op til 60°

Anvendelse

Omrøres grundigt inden brug.
Underlaget skal være rent og støvfrit, tørt, smittefrit, samt fast og bæredygtigt for malebehandling.
Tidligere malede radiatorer og rør vaskes med Sadolin Grundrens. Der eftervaskes grundigt med rent vand. Løstsiddende og dårligt hæftendemalinglag fjernes. Blanke og fabriksmalede overflader matslibes. Eventuelt rust- og irdannelser afrenses til rent jern. Bart jern grundmales med Sadolin Rustgrunder. Ubehandlede kobberrør vaskes og matslibes som ovenstående og males 2 gange med Sadolin Radiatormaling.
Jern afrenses for rust, glødeskal, fedt, olie, snavs og lignende forureninger. Rensemetode: Skrabning med skrabejern, stålbørstning eller vedslibning. Rent jern affedtes grundigt med cellulosefortynder inden grundmaling. Rent jern grundmales 2 gange med Sadolin Rustgrunder. Der færdigmales normalt 2 gange Sadolin Radiatormaling.
OBS.: Mal ikke på varme flader, da det forhindrer korrekt tørring og sammenflydning af malingen. Sørg for at radiatorer og rør er kolde før malebehandling.

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-1 Dette produkt opfylder kravene til Miljømærkerne Blomsten og Svanen.Minimér spild af maling, ved på forhånd at anslå det samlede forbrug Genanvend/genbrug rester af ubrugt maling. Genbrug af maling kan effektivt mindske produktets miljøpåvirkning i dets levetid. Miljømærkning- Svanen, Licens Nr. 396-003, EU Blomsten, Licens Nr. SE/07/01 For mere information se www.nordicecolabel.org

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Underlaget skal være rent og støvfrit, tørt, smittefrit, samt fast og bæredygtigt for malebehandling.Tidligere malede radiatorer og rør vaskes med Sadolin Grundrens. Der eftervaskes grundigt med rent vand. Løstsiddende og dårligt hæftende malinglag fjernes. Blanke og fabriksmalede overflader matslibes. Eventuelt rust- og irdannelser afrenses til rent jern. Bart jern grundmales med Sadolin Rustgrunder. Ubehandlede kobberrør vaskes og matslibes som ovenstående og males 2 gange med Sadolin Radiatormaling.Jern afrenses for rust, glødeskal, fedt, olie, snavs og lignende forureninger.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand og sæbe.
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Farver indlæses...