Sadolin rullespartel

Rullespartel
Størrelse
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
  • Lag 1
Produkt egenskaber
  • Giver det bedste slutresultat

Produkt beskrivelse

Sadolin Rullespartel er en mediumgrov letspartelmasse af høj kvalitet til rullepåføring indendørs i tørre rum. Spartelmassen har høj fyldeevne og er let at slibe. Rullespartel anvendes til spartling af puds, beton, gipsplader og lignende byggepladematerialer. Rullespartel er velegnet til spartling og armering af gipspladesamlinger.

Anvendelse

Det anbefales at bruge en langluvet malerulle og teleskopskaft i passende længde til påføringen. Påfør rullespartlen på vægfladen i baner af ca. 1 meters bredde ad gangen. Påfør et fyldigt jævnt lag og glat herefter spartelmassen efter med en bred stålspartel. Der påføres normalt 2 gange. Påfør først 2 lag når 1 lag er gennemtørt. Gentag om nødvendigt behandlingen indtil overfladen er helt jævn og glat. Spartlede flader slibes om nødvendigt og afstøves inden videre behandling. OBS: Ved slibning anvendes øjenværn og åndedrætsværn. Spartlede flader grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden opsætning af glasfilt, glasvæv, tapet og lignende vægbeklædninger.
Anvend ikke produktet ved lave temperaturer under 5º C. Påføring: Pensel, rulle, bred stålspartel

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-1 Miljømærkning- Svanen, Licens Nr. 396-003. For mere information se www.nordicecolabel.org CE Mærkning- Opfylder krav i henhold til direktiv- 3A- EN 13963/EN 15824

Tips og råd

  • 1. Metode til påføring
    Overfladen skal være ren, tør og smittefri. Anvend egnet malerulle og forlængerskaft og glat de spartlede flader efter med en bredspartel. Anvend øjenværn og støvmaske ved slibning. Undlad at spartle hvis overfladetemperaturen er under +5 ºC.
  • 2. Rengøring af værktøj
    Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring, rengøres med vand
Farver indlæses...