Sadolin Sandspartel Medium

Sandspartel Medium
Størrelse
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Lag 1
Produkt egenskaber
 • Giver det bedste slutresultat

Produkt beskrivelse

Sadolin Sandspartel Medium er en højtfyldende mediumgrov allround spartelmasse, der er let at påføre og let at slibe. Sadolin Sandspartel Medium anvendes indendørs i tørre opvarmede rum til spartling af puds, beton, letbeton, gips-, fibergips-, træfiber-, spånplade og lignende byggepladematerialer. Er velegnet til spartling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af papirfugestrimmel.

Anvendelse

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.
Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader rengøres med Sadolin Grundrens. Blanke og hårde overflader skalmatslibes for at opnå tilfredstillende vedhæftning. Dårligt afbundne underlag som limfarve eller kalkbund afrenses og vaskes til overfladen er ren, fast og smittefri. Overflader der er kraftigt sugende grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden spartling.Sadolin Sandspartel Medium påføres med en bred stålspartel. Efter tørring slibes og afstøves overfladen grundigt inden videre behandling.
Spartlede flader grundes med Sadolin Puds og betongrunder, før opsætning af glasvæv, tapeter eller lignende vægbeklædninger.
Anvend ikke produktet under +5 ºC Påføring: Stålspartel

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-1 Miljømærkning- Svanen, Licens Nr. 396-003. For mere information se www.nordicecolabel.org CE Mærkning- Opfylder krav i henhold til direktiv- 3A- EN 13963/EN 15824

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Overfladen skal være ren, tør og smittefri. Sadolin Sandspartel Medium er beregnet til håndspartling. Undlad at spartle hvis overfladetemperaturen er under +5 ºC. Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller ved slibning.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring, rengøres med vand
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Farver indlæses...