Sadolin Silikatbinder

Silikatbinder
Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Tørretid overfladetør Tørretid: 12 timer
  Genmalingstør: 12 timer
 • Lag 1
Produkt egenskaber
 • Giver det bedste slutresultat

Produkt beskrivelse

Sadolin Silikatbinder er en binder af høj kvalitet, som er udviklet til porøse og sugende puds- og beton-overflader.

Anvendelse

Underlaget skal være fast og fri for smuds, fedtstoffer og lignende urenheder. Stærkt sugende underlag, som f.eks. tidligere kalkede overflader grundes med en blanding af Sadolin Silikatbinder og vand 1:1. Færdigmal med Sadolin Silikatmaling. For mere teknisk vejledning besøg os på hjemmesiden. Advarsel: Silikatbinder ætser glas, keramik, natursten og metal. Beskyt omgivelserne mod stænk og anvend altid beskyttelsesbriller og handsker. Mal aldrig hvis overfladetemperaturen er under +10ºC eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-4

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Underlaget skal være fast og fri for smuds, fedtstoffer og lignende urenheder. Stærkt sugende underlag, som f.eks. tidligere kalkede overflader grundes med en blanding af Sadolin Silikatbinder og vand 1:1. Færdigmal med Sadolin Silikatmaling. For mere teknisk vejledning besøg os på hjemmesiden.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Farver indlæses...