Sadolin Silikatmaling

Silikatmaling
G1.06.80
Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Glans Helmat
 • Tørretid overfladetør Tørretid: 1 time
  Genmalingstør: 12 timer
 • Lag 2
Produkt egenskaber
 • Er diffusionsåben

Produkt beskrivelse

Sadolin Silikatmaling er en 1-komponent kalivandglasmaling til udvendig maling af puds, beton, cementfiberplader og teglsten samt tidligere silikatmalede overflader. Malingen tillader overfladen at ånde, dvs. at fugt kan passere ud indefra.

Anvendelse

Underlaget skal være fast og fri for smuds, fedtstoffer og lignende urenheder.
Ved ommaling skal gammel løstsiddende maling skrabes bort til fast bund. Færdigmal 2 gange med Sadolin Silikatmaling, evt. fortyndet med op til 10 % vand. Ved nymaling skal stærkt sugende (f.eks. tidligere kalkede) overflader grundes med Sadolin Silikatbinder. Silikatbinderen blandes i Silikatmalingen i forholdet 1:2 (1 del Binder og 2 dele maling). Færdigmal med Sadolin Silikatmaling. Silikat skal påføres ved krydsstrygning vådt-i-vådt.
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-4

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Underlaget skal være fast og fri for smuds, fedtstoffer og lignende urenheder. Ved ommaling skal gammel løstsiddende maling skrabes bort til fast bund. Færdigmal 2 gange med Sadolin Silikatmaling, evt. fortyndet med op til 10% vand. Ved nymaling skal stærkt sugende (f.eks. tidligere kalkede) overflader grundes med Sadolin Silikatbinder. Silikatbinderen blandes i Silikatmalingen i forholdet 1:2 (1 del Binder og 2 dele maling).
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Farver indlæses...