Sadolin Tagmaling

Tagmaling
Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Glans Halvmat
 • Dækkeevne 6-8m2/L
 • Tørretid overfladetør Tørretid: 2 timer
  Genmalingstør: 6 timer
 • Lag 2
Produkt egenskaber
 • Giver det bedste slutresultat
 • Er vandafvisende

Produkt beskrivelse

Tagmaling er en halvmat, diffusionsåben plastalkyd emulsionsmaling, der giver en særdeles robust og vejrmodstandsdygtig overflade. Tagmaling er specielt udviklet til maling af eternittage (fibercement), betontagsten, skifereternit og tegl (dog ikke glaserede), ubehandlede samt tidligere behandlede.

Anvendelse

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroninger som mos, alger m.m. Tagpladerne afrenses grundigt for støv, snavs, forvitret materiale og evt. løstsiddende malinglag. Belægninger afrenses med Sadolin Bio Clean. Afrensningen kan foregå ved skrabning og børstning (ikke stålbørste), kombineret med skylning med rent vand.Hele taget afvaskes med Sadolin Grundrens og efterskylles omhyggeligt med rent vand. Når taget er rengjort og tørt, prøv da at gnide kraftigt forskellige steder med en mørk klud. Forekommer der kraftig afsmitning, gentages afrensningen til overfladen er ren og smittefri.

Grunding:

Ubehandlede plader og stærkt sugende flader grundes med Sadolin Grunder – Puds og beton. Er der foretaget maskinel afrensning (med godkendt renseudstyr), grundes der med Tagmaling, fortyndet med 10 % med vand.

Færdigmaling:

Tagmaling påføres min. 2 gange til dækkende og ensartet glat overflade. Specielt kanter males omhyggeligt, evt. en gang før færdigmaling. Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-3

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroninger som mos, alger m.m. Tagpladerne afrenses grundigt for støv, snavs, forvitret materiale og evt. løstsiddende malinglag. Belægninger afrenses med Sadolin Bio Clean. Afrensningen kan foregå ved skrabning og børstning (ikke stålbørste), kombineret med skylning med rent vand.Hele taget afvaskes med Sadolin Grundrens og efterskylles omhyggeligt med rent vand. Når taget er rengjort og tørt, prøv da at gnide kraftigt forskellige steder med en mørk klud. Forekommer der kraftig afsmitning, gentages afrensningen til overfladen er ren og smittefri.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Farver indlæses...