Sadolin Træ og Metal Halvblank

Træ og Metal Halvblank
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Glans Halvblank
 • Tørretid overfladetør Tørretid: 2 timer
  Genmalingstør: 12 timer
 • Lag 2
Produkt egenskaber
 • Giver det bedste slutresultat

Produkt beskrivelse

Sadolin Træ og Metal er en halvblank træmaling af høj kvalitet, som giver dit træværk en overflade med flot glans. Anvendes til maling indendørs på køkkenlåger, døre, karme, sokler samt metal og stål, som er forbehandlet med rustbeskyttelse. Produktets lave klæbningstendens gør den velegnet til maling indvendig i f.eks. køkkenskabe.
Nymaling: ubehandlet indendørs træværk grundes med Sadolin Grunder Træ. Færdigmal med Sadolin Træ og metal. Ommaling: Tidligere malet træværk vaskes og matslibes. Grundmal efter behov. Færdigmal med Sadolin Træ og metal.

Anvendelse

Produktet omrøres grundigt før og under brug.
Generelle krav til overfladen inden malebehandling:Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bære- dygtig for en malebehandling.Træ, ubehandlet:Træet skal være tørt. Støv og snavs fjernes. Knaster og harpiksholdige områder affedtes med cellulosefortynder og pletlakeres med Sadolin Knastlak for at hindre gennemslag. Huller, revner og ujævnheder spartles med Sadolin Akrylspartelmasse. Sadolin Grunder Træ påføres herefter 1-2 gange til der er opnået fuld dækning. For bedste resultat mellemslibes mellem lagene med slibepapir korn 120-150 Herefter færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal Halvblank.
Træ, tidligere behandlet:

Løs og dårligt hæftende maling/lak afrenses. Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens og overfladen matslibes, slibestøv fjernes. Evt. huller, revner og ujævnheder spartles med Sadolin Akrylspartelmasse. Sadolin Grunder Træ påføres herefter 1-2 gange. Der mellemslibes mellem lagene med slibepapir korn 120 -150. Herefter færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal Halvblank.

Jern og metal:

Jern og metal afrenses for rust, glødeskal, fedt, olie, snavs og lignende forureninger. Forzinket stål vaskes og bearbejdes med en 2% salpetersyreopløsning. Overfladen efterskylles herefter grundigt med rent vand. Fremstår overfladen blank, skal den matslibes. Rent jern affedtes med cellulosefortynder eller rensebenzin. Jern og forzinket stål grundmales med minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og metal Halvblank.

Tidligere malede flader skal afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader rengøres med Sadolin Grundrens. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Eventuelt bart jern pletgrundes minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der færdigmales 1-2 gange med Sadolin Træ og Metal Halvblank.

Undlad at male ved temperaturer under +5 ºC. Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-1 Dette produkt opfylder kravene til Svanen.Minimér spild af maling, ved på forhånd at anslå det samlede forbrug Genanvend/genbrug rester af ubrugt maling. Genbrug af maling kan effektivt mindske produktets miljøpåvirkning i dets levetid. Miljømærkning- Svanen, Licens Nr. 396-003, For mere information se www.nordicecolabel.org

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Overfladen skal være ren, tør og
  smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Farver indlæses...