Sadolin Træ og Metal V Super 40

Træ og Metal V Super 40
Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Glans Halvblank
 • Tørretid overfladetør Tørretid: 1 timer
  Genmalingstør: 6 timer
 • Lag 2
Produkt egenskaber
 • Giver det bedste slutresultat

Produkt beskrivelse

Sadolin Træ og Metal V Super er en halvblank, polyuretanforstærket acrylplastemalje af høj kvalitet med ekstrem god sammenflydning, høj overfladestyrke og ridsefasthed. Anvendes til maling af indendørs træværk som døre, karme, paneler m.m., samt på rustbeskyttet jern og metal. Produktets høje overfladestyrke gør den særlig velegnet til maling af fx køkkenlåger og indvendig i køkkenskabe.
Nymaling: Ubehandlet træ indendørs grundmales med Sadolin Grunder Træ. Rent jern grundmales med Sadolin Rustgrunder. Færdigmaling 1-2 gange med Træ og Metal V Super. Tidligere malede flader rengøres med grundrens og matslibes. Der grundmales ved behov med Sadolin Grunder Træ. Færdigmaling 1-2 gange med Sadolin Træ og Metal V Super. Sadolin Træ og Metal V Super opnår korrekt glans efter ca. 2-3 uger.

Anvendelse

Produktet omrøres grundigt før og under brug.
Generelle krav til overfladen inden malebehandling:Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt bæredygtig for en malebehandling.Træ, ubehandlet:Træet skal være tørt. Støv og snavs fjernes. Knaster og harpiksholdige områder affedtes med cellulosefortynder og pletlakeres med Sadolin Knastlak for at hindre gennemslag. Huller, revner og ujævnheder spartles med Sadolin Akrylspartelmasse og slibes herefter jævnt. Sadolin Grunder Træ påføres herefter 1-2 gange til der er opnået fuld dækning. For bedste resultat mellemslibes mellem lagene med fint slibepapir korn 180 - 240. Der færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal V Super Halvblank.

Træ, tidligere behandlet:
Løs og dårligt hæftende maling/lak afrenses. Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens. Evt. blanke overflader matslibes med fint slibepapir. Huller, revner og ujævnheder spartles med Sadolin Akrylspartelmasse og slibes herefter jævnt. Sadolin Grunder Træ påføres herefter 1-2 gange. Der melle

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-3

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt bæredygtig for en malebehandling.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Farver indlæses...