Sadolin Vådrumsgrunder

Vådrumsgrunder
Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Tørretid overfladetør Tørretid: 2 timer
  Genmalingstør: 5 timer
 • Lag 1
Produkt egenskaber
 • Giver det bedste slutresultat

Produkt beskrivelse

Sadolin Vådrumsgrunder er en kombineret lim og grundmaling af høj kvalitet beregnet til vådrum.

Anvendelse

Produktet skal omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt og smittefrit, samt være fast og bæredygtigt for malebehandlingen. Ubehandlet puds, beton, gipsplader og spartlede flader forlimes med Sadolin Vådrumsgrunder og vand, blandet i forholdet 1:1.
Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med cementpartelmasse eller Sadolin Vådrumsspartel. Større huller og revner udfyldes med cementspartelmasse.
Opsætning af glasvæv Sadolin Vådrumsgrunder påføres det forlimede underlag i et jævnt og fyldigt lag. Sadolin glasvæv opsættes herefter i den våde lim vådt-i-vådt, dvs. at glasvævet overrulles med Sadolin Vådrumsgrunder umiddelbart efter opsætningen. Behandlede flader skal herefter tørre inden videre behandling.
Færdigmaling. Normalt 2 gange med Sadolin Vådrumsmaling (anvend ny malerulle til færdigmaling).
Bemærkninger Færdigmalede overflader skal tørre min. 5 døgn inden overfladen udsættes for vandpåvirkning. Anvend ikke produktet ved temperaturer Værktøj: Pensel, Rulle, Sprøjte

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-3

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Overfladen skal være ren, tør og smittefri. Anvend Vådrumsgrunder til limning og grunding af væv i én arbejdsgang under opsætning. Færdigmal (anvend ny malerulle) med 2 gange Sadolin Vådrumsmaling.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Farver indlæses...