Sadolin Vådrumsmaling

Vådrumsmaling
Størrelse
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Glans Halvblank
 • Tørretid overfladetør Tørretid: 2 timer
  Genmalingstør: 5 timer
 • Lag 2
Produkt egenskaber
 • Giver det bedste slutresultat

Produkt beskrivelse

Sadolin Vådrumsmaling er en halvblank acrylplastvægmaling af høj kvalitet, som giver en flot halvblank overflade og glød til dine vægge. Anvendes til maling af vådrums fugtige zone på puds, beton og gipsplader og andre pladetyper. Må ikke anvendes i direkte vådzone.

Anvendelse

Omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for en malebehandling. Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med cementspartel eller Sadolin Vådrumsspartel. Større huller og revner udfyldes med bedst med cementspartelmasse. Herefter pletgrundes som ubehandlede overflade. Ved opsætning af glasvæv anvendes først Sadolin Vådrumsgrunder til både opsætning og efterfølgende grunding af glasvæv. Herefter færdigmales der normalt 2 gange med Sadolin Vådrumsmaling.
Bemærkninger Færdigmalede overflader skal tørre min. 5 døgn inden overfladen udsættes for vandpåvirkning. Anvend ikke produktet ved temperaturer under +5 ºC. Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-1

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Overfladen skal være ren, tør og smittefri. Anvend Sadolin Vådrumsgrunder til limning og grunding af væv i én arbejdsgang under opsætning. Færdigmal 2 gange med Sadolin Vådrumsmaling.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
 • 3. Opbevaring
  Frostri
Farver indlæses...