Sadolin Vægmaling Supermat

Vægmaling Supermat
Produkt lommeregner
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Hovedfordele
 • Glans Helmat
 • Dækkeevne 8-10 m2/liter
 • Tørretid overfladetør Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
  Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer
 • Lag 2
Produkt egenskaber
 • Svanen

Produkt beskrivelse

Sadolin Vægmaling Supermat er en vandfortyndbar vægmaling af høj kvalitet, som giver en ekstramat og refleksfri overflade. Malingen har en høj dækkeevne, er let at påføre og giver et perfekt slutresultat. Sadolin Supermat anvendes til maling indendørs hvor der ønskes en helmat overflade der kan aftørres. Sadolin Supermat kan anvendes på puds, beton, letbeton, gipsplader, glasfibervæv m.m.

Anvendelse

Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling.
Ubehandlede overflader:
Puds, beton, gipsplader- og lignende byggeplader spartles ved behov og grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton eller med Sadolin Grundmaling til Væg og Loft. Der færdigmales normalt 2 gange med Sadolin Vægmaling Supermat.
Tidligere malede overflader:
Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens. Løse og dårligt hæftende malinglag afrenses. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredstillende vedhæftning. Overflader der ersugende grundmales med Sadolin Grundmaling til Væg og Loft indenvidere behandling. Der færdigmales normalt 1-2 gange med Vægmaling Supermat.
Undlad at male ved lave temperaturer under +5 ºC. Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Datablade og sikkerhed

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk MAL kode- (1993)- 00-1 Dette produkt opfylder kravene til Svanen. Minimér spild af maling, ved på forhånd at anslå det samlede forbrug Genanvend/genbrug rester af ubrugt maling. Genbrug af maling kan effektivt mindske produktets miljøpåvirkning i dets levetid. Miljømærkning- Svanen, Licens Nr. 396-003. For mere information se www.nordicecolabel.org

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Overfladen skal være ren, tør og støvfri. Grundmal ved behov. Færdigmal 2 gange med Sadolin Supermat.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring, rengøres med vand.
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Farver indlæses...